Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu thành phố Hòa Bình năm 2020

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC