Huyện Kim Bôi khắc phục tồn tại trong chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch covid -19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC