Xã Tân Lập (Lạc Sơn): Đường giao thông nông thôn hoàn thiện hơn một năm đã hư hỏng nặng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC