Công đoàn Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình thực hiện tốt chức năng bảo vệ chăm lo đời sống NLĐ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC