Lễ xuất quân đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC