Ghi nhận ngày đầu thực hiện kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn tại huyện Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC