Cần làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường tại suối Cái, xã Dũng Phong

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC