Tạo đồng thuận trong Nhân dân ủng hộ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Đồi Thung, Hồ Khả, xã Quý Hoà

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC