Tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng tại xóm Thung 1, Thung 2 xã Quý Hòa

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC