Người góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân xóm Bu Chằm

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC