Ghi nhận 3 ngày đầu thực thi quy định về xác thực sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC