Tiếp tục tổ chức sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC