chấn chỉnh hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật, đòi hỏi bức thiết khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC