Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 nghiêm túc, bài bản, phù hợp với điều kiện của địa phương

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC