Huyện Lương Sơn: Chủ động phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC