Yên Thủy: Ảnh hưởng mưa lũ, gần 200 hộ bị ngập úng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC