Lạc Thủy: 59 nhà dân, 181 ha lúa và hoa màu bị ngập do mưa lũ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC