Thủy điện Hòa Bình mở khẩn cấp thêm 2 cửa xả đáy

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC