Yên Thủy chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ"

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC