Thực hiện "4 tại chỗ" phòng chống thiên tai, trượt sạt, lũ ống, lũ quét

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC