Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trong vận hành lưới điện

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC