Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong xử lý rác thải ở thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC