Huyện Lương Sơn chú trọng quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC