Công ty Điện lực Hòa Bình chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa bão

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC