Huyện Đà Bắc chủ động phòng chống thiên tai

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC