Nông dân chủ động chống nắng nóng, bảo vệ cây trồng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC