Đề cao cảnh giác, thực hiện các kịch bản ứng phó với trượt sạt, mưa lũ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC