Huyện Đà Bắc tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC