Khẩn trương hạ tải đồi Lủ Thao, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC