Gỡ khó giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm hồ Khả, đồi Thung

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC