Thành phố Hòa Bình: Xử lý, vận chuyển toàn bộ rác thải tập kết trên đường Trương Hán Siêu trong tháng 12

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC