Huyện Lương Sơn: Kiên quyết xử lý mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường vi phạm pháp luật

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC