Huyện Đà Bắc: Chủ động phòng, chống thiên tai

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC