Phối hợp thực hiện thành công Diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC