Huyện Đà Bắc: Hiểm họa từ đường dây điện tự kéo

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC