Tưng bừng lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông hai xã Hang Kia, Pà Cò

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC