Lễ hội Gầu Tào - Nét chấm phá đầy sắc màu trong bức tranh tết của đồng bào Mông ở Hang Kia, Pà Cò

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC