Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC