Tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 90 công dân trở về từ Mỹ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC