Huyện Mai Châu: Đảm bảo bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC