Huyện Đà Bắc đẩy mạnh công tác tiêm chủng hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC