Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã ven hồ Hoà Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC