Xã vùng cao Giáp Đắt chủ động kiểm soát, phòng ngừa dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC