Huyện Kim Bôi: Hỗ trợ việc làm cho người lao động trở về địa phương do dịch Covid-19

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC