Thông Điệp của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG về công tác bảo đảm ATGT Xuân Nhâm Dần

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC