Hiệu quả bước đầu từ mô hình chuyển đổi số ở xã Nam Thượng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC