Huyện Đà Bắc nỗ lực chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC