Phiên giao dịch việc làm lưu động xã Văn Sơn: Tạo cơ hội việc làm cho người lao động

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC