Thông báo kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC