Thông xe toàn bộ cầu Trắng - thành phố Hòa Bình trước ngày 30/6

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC